Home

Zonder woorden

Herken je dat? Dat je sprakeloos bent als jij je bang, boos, blij, verdrietig of nieuwsgierig voelt? Mensen ervaren het vaak als moeilijk om gevoelens onder woorden te brengen. Onze lichaamstaal helpt ons hierbij om uitdrukking te geven aan onze gevoelens. Soms ervaren wij het als een grote uitdaging als we worden gevraagd gevoelens te benoemen die we eerder beleefd hebben. Dat bracht Jutta Höch-Corona - schrijfster en mediatior uit Berlijn - ertoe om stripfiguren te gaan gebruiken. Zo ontstonden de Gevoelsmonsters®.

Geheel zonder woorden – alleen door naar de kaarten te kijken – zijn mensen in staat om makkelijk(er) gevoelens te (h)erkennen en om er daarna de woorden bij te vinden. Collega's op het werk of paren in een relatie wisselen via de kaarten hun gevoelens uit, artsen bereiden kinderen met behulp van de kaarten op een ingreep voor, de kaarten worden in gezinnen en andere woongemeenschappen ingezet en inmiddels ook steeds meer bij workshops en seminars. En dat in inmiddels 5 landen!

Op onze website vindt u naast tips voor het gebruik van de kaarten,  een handleiding en om u op weg te helpen lijsten met namen voor gevoelens en behoeften, De bestelpagina van de webshop van daimoon én een Gevoelsmonsterscan. Met deze Gevoelsmonsterscan kunt u zelf het effect van de kaarten ervaren. 


Veel inspiratie en leesplezier toegewenst.
De Gevoelsmonsters van Nederland